Bestyrelsen

  • Helle Andersen, formand
  • Dorrit Munk Jørgensen, næstformand
  • Carsten Rosendal, kasserer
  • Dagny Sylvest Pedersen, sekretær
  • Bodil Sodemann
  • Helle Kærsager
  • Kirsten Oldmark-Hansen