Alliance Française Fyn

Foto af lavendelmarker i Provençe

Formål — hvem er vi?

Der findes uafhængige afdelinger af Alliance Française over hele verden.

Vi arbejder alle med at fremme fransk kultur og sprog, og i nogle lande står alliancerne også for undervisning i det franske sprog.

Foreningen har hjemsted i Odense, men kommer gerne rundt på Fyn med foredrag mv., hvis der er mulighed for det.

Via foredrag, koncerter og andre arrangementer prøver vi at udbrede kendskabet til Frankrig, det franske sprog og ikke mindst den franske kultur - og kulturen i andre fransksprogede lande.

Vi arbejder med kultur i bred forstand, fra sprog, litteratur, kunst og musik til samfundsforhold, historie og det franske erhvervsliv. Også emner som mode, vin og mad kan være at finde i vores program.

Vi har jævnligt besøg af danske og franske kunstnere og kulturpersonligheder.

Vi tilbyder ikke undervisning i fransk, da det i Danmark hører under oplysningsforbundene.


Objectif — qui sommes-nous ?

Il existe des départements indépendants de l’Alliance Française partout dans le monde.

Nous travaillons tous à promouvoir la culture et la langue française, et dans certains pays, les alliances assurent également l’enseignement de la langue française.

L’association est basée à Odense, mais elle se déplace volontiers sur Fyn pour des conférences, s’il y a la possibilité.

Grâce à des conférences, des concerts et d’autres événements, nous essayons de diffuser la connaissance de la France, de la langue française et surtout de la culture française - et de la culture dans d’autres pays francophones.

Nous travaillons sur la culture dans un sens large, allant de la langue, la littérature, l’art et la musique aux conditions sociales, à l’histoire et à l’économie française. Des sujets tels que la mode, le vin et la nourriture peuvent également être trouvés dans notre programme.

Nous avons régulièrement la visite d’artistes et de personnalités culturelles danoises et françaises.

Nous ne proposons pas d’enseignement de la langue française, car cela relève de cours de soir au Danemark.